Newsletter
Dopisz / usuń e-mail
 Wyślij 
Organizator konkursu

Szanowni Państwo,

Informacje dotyczące V edycji konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju"

W dniu 24.01.2013 r. na Sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników V edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju". Ogłoszeniu wyników towarzyszyła debata „Innowacyjność w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej z uwzględnieniem trendów i rozwiązań w branży teleinformatycznej oraz finansowej".

Poniżej krótki film z ogłoszenia wyników ogólnopolskich konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju":

Tytuły i wyróżnienia w ramach V edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" zostały przyznane w następujących kategoriach:

Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy- mikro, małe, średnie, duże)

-innowacyjna firma,
-innowacyjny produkt,
-innowacyjna usługa,
-innowacyjny projekt unijny - przedsiębiorca,
-dynamicznie rozwijająca się firma

oraz w nowej kategorii "inspirująca firma", która była adresowana do firm, które wdrożyły rozwiązania telco lub IT mające wpływ na działalność biznesową firmy.

Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie)

-innowacyjna gmina,
-innowacyjny projekt unijny - gminy,

Grupa 3 - organizacje oraz inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty)

-innowacyjna organizacja,
-innowacyjny projekt unijny – organizacja oraz inne podmioty

strona główna   |   seminaria 2012   |   patronaty instytucji

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju