Newsletter
Dopisz / usuń e-mail
 Wyślij 
Organizator konkursu

Województwo mazowieckie

Kategoria: Innowacyjna firma

- Podkategoria firma mała: VIGO System S.A.

- Podkategoria firma średnia: Technokabel S.A.

- Podkategoria firma duża: Balton Sp. z o.o.

Kategoria: Innowacyjna usługa

- Podkategoria firma mikro: Enovatio Sp. z o.o.

- Podkategoria firma mała: Eurofinance Training Sp. z o.o.

Kategoria: Innowacyjny produkt

- Podkategoria firma mikro: Enovatio Sp. Z o.o.

- Podkategoria firma mała: VIGO System S.A.

- Podkategoria firma średnia: Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy

- Podkategoria firma duża : Balton Sp. z o.o.

Kategoria: Innowacyjna gmina

- Podkategoria gmina wiejska: Stoczek

- Podkategoria gmina miejsko-wiejska: Radzymin

     - Podkategoria gmina miejska: Miasto Stołeczne Warszawa

Kategoria: Innowacyjna organizacja

- Podkategoria Inne organizacje/podmioty: Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy

- Podkategoria stowarzyszenie: Centrum Innowacji NOT

strona główna   |   patronaty instytucji   |   kryteria oceny - przedsiebiorcy   |   kryteria oceny - gminy   |   kryteria oceny - organizacje oraz inne podmioty
wyniki edycji ogólnopolskiej 2011   |   wyniki edycji ogólnopolskiej   |   wyniki edycji regionalnych   |   kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju