Newsletter
Dopisz / usuń e-mail
 Wyślij 
Organizator konkursu

Województwo Śląskie

Kategoria: Innowacyjna firma

               - Podkategoria firma mała:  BRUK Sp. z o.o.

               - Podkategoria firma średnia:  INTEM Sp. z o.o.

               - Podkategoria firma duża:  MOKATE Sp. z o.o.

Kategoria: Innowacyjna usługa

               - Podkategoria firma mała:  Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych

                 „Pro Novum” Sp. z o.o.

               - Podkategoria firma średnia:  Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT,

                 Lidia Sołtysik-Kamińska

Kategoria: Innowacyjna bank spółdzielczy

                - Podkategoria bank średni:  Bank Spółdzielczy w Katowicach

                - Podkategoria bank duży:  Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą

                  w Knurowie

Kategoria: Innowacyjna organizacja

              - Podkategoria inne organizacje/podmioty:  Górnośląska Agencja

                Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

Kategoria: Innowacyjny projekt

              - Podkategoria środowisko nauki:  doc. dr hab. inż. Karol Węglarzy

Kategoria: Innowacyjna gmina

              - Podkategoria gmina wiejska:  Urząd Gminy w Mierzęcicach

              - Podkategoria gmina miejska:  Miasto Rybnik

              - Podkategoria gmina miejsko-wiejska:  Gmina Strumień

strona główna   |   patronaty instytucji   |   kryteria oceny - przedsiebiorcy   |   kryteria oceny - gminy   |   kryteria oceny - organizacje oraz inne podmioty
wyniki edycji ogólnopolskiej 2011   |   wyniki edycji ogólnopolskiej   |   wyniki edycji regionalnych   |   kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju