Newsletter
Dopisz / usuń e-mail
 Wyślij 
Organizator konkursu
Patronaty instytucji 2008
Instytucje
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Gospodarki


Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski


Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Instytut Paliw i Energii Odnawialnej
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne


Urzędy Marszałkowskie
strona główna   |   patronaty instytucji   |   kryteria oceny - przedsiebiorcy   |   kryteria oceny - gminy   |   kryteria oceny - organizacje oraz inne podmioty
wyniki edycji ogólnopolskiej 2011   |   wyniki edycji ogólnopolskiej   |   wyniki edycji regionalnych   |   kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju