Newsletter
Dopisz / usuń e-mail
 Wyślij 
Organizator konkursu

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011”
województwo świętokrzyskie

Przyznane tytuły:

KAJ Stanisław Kajdy - Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała

Rebson Sp. z o.o. - Kategoria: Innowacyjny produkt „Płyta brukowa Rebson”, Podkategoria: Firma mikro

Apteka NOVA Kinga Radoń - Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała

GMINA STRAWCZYN - Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim - Kategoria: Innowacyjny projekt unijny - organizacje „Lepsze jutro- integracja poprzez aktywizację i edukację pozostających bez zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ostrowieckiego”, Podkategoria: Organizacja - Inne podmioty

strona główna   |   patronaty instytucji   |   kryteria oceny - przedsiebiorcy   |   kryteria oceny - gminy   |   kryteria oceny - organizacje oraz inne podmioty
wyniki edycji ogólnopolskiej 2011   |   wyniki edycji ogólnopolskiej   |   wyniki edycji regionalnych   |   kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju