Newsletter
Dopisz / usuń e-mail
 Wyślij 
Organizator konkursu

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011”
województwo śląskie

Przyznane tytuły:

Centrum Rehabilitacji J.W. Moskal Spółka Jawana - Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mikro

VidCom.pl Sp. z o. o. - Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała

Zakład Produkcji Sprzętu Oświteleniowego "ROSA" Stanisław Rosa - Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia

WASKO S.A. - Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża

BIOERG S.A. - Kategoria: Innowacyjny produkt „Biodegradowalne worki na odpady”, Podkategoria: Firma mikro

Przedsiębiorstwo Prywatne "JUMARPOL" P. Traczewski, M. Kasperek Spółka Jawna - Kategoria: Innowacyjny produkt „Sensorowy przycisk dla pieszych”, Podkategoria: Firma mała

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych Sp. z o.o. - Kategoria: Innowacyjny produkt „Wiertnica górnicza MDR-03AT-E”, Podkategoria: Firma średnia

WASKO S.A. - Kategoria: Innowacyjny produkt „WASKO Finger Vein Authentication Platform FingerPay”, Podkategoria: Firma duża

3W Serwisy Informacyjne - Kategoria: Innowacyjna usługa „System Rejestracja24”, Podkategoria: Firma mikro

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ZET Marek Zapiór - Kategoria: Innowacyjna usługa „Metoda bezpiecznego czyszczenia zbiorników na materiały ciekłe zapalne.”, Podkategoria: Firma mała

Wachelka INERGIS S.A. - Kategoria: Innowacyjna usługa „Inteligentne ekoenergetyczne systemy zarządzania budynkiem”, Podkategoria: Firma średnia

Główny Instytut Górnictwa - Kategoria: Innowacyjna usługa „Certyfikacja urządzeń przeciwwybuchowych według zasad IEC Ex”, Podkategoria: Firma duża

'BRUK' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Kategoria: Innowacyjny projekt unijny - firmy „Zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejacej Spółki BRUK”, Podkategoria: Firma mała

Główny Instytut Górnictwa - Kategoria: Innowacyjny projekt unijny - firmy „Hydrogen oriented underground coal gasification for Europe - HUGE”, Podkategoria: Firma duża

Equity Investments S.A. - Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma mała

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. - Kategoria: Wizjoner IT, Podkategoria: Firma średnia

Jaworznickie TBS sp. z o. o. - Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro

EKO MAR Sp. z o. o. - Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała

WALA Sp.z o.o. - Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia

WASKO S.A. - Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma duża

Gmina Suszec - Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska

Miasto Gliwice - Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejska

Gmina Pszczyna - Kategoria: Innowacyjny projekt unijny - gminy „Budowa kompostowni osadów ściekowych 'PSZCZYNA' przy ulicy Złote Łany w Jankowicach”, Podkategoria: Gmina wiejsko-miejska

Miasto Rydułtowy - Kategoria: Innowacyjny projekt unijny - gminy „Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury”, Podkategoria: Gmina miejska

Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO - Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja - Stowarzyszenie

Park Naukowo - Te chnologiczny 'Technopark Gliwice' Sp. z o.o. - Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Organizacja - Inne podmioty

ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. - Kategoria: Innowacyjny projekt unijny - organizacje „'Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych - Architektura i Budownictwo'”, Podkategoria: Organizacja - Inne podmioty

strona główna   |   patronaty instytucji   |   kryteria oceny - przedsiebiorcy   |   kryteria oceny - gminy   |   kryteria oceny - organizacje oraz inne podmioty
wyniki edycji ogólnopolskiej 2011   |   wyniki edycji ogólnopolskiej   |   wyniki edycji regionalnych   |   kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju