Newsletter
Dopisz / usuń e-mail
 Wyślij 
Organizator konkursu

 

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010” województwo świętokrzyskie

Przyznane tytuły:

TBM Snacks Tomasz Miśkiewicz – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia.

Jednostka Innowacyjno - Wdrożeniowa „INWEX” sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Ekologiczne chłodziwa do obróbki metali na bazie związków gemini”, Podkategoria: Firma mikro.

FLUID KOOPERACJA sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Biowęgiel”, Podkategoria: Firma mała.

Alpol Gips sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Spoina elastyczna ALPOL ELITE AS E50-E69”, Podkategoria: Firma średnia.

TBM Snacks Tomasz Miśkiewicz – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie doskonalenia zawodowego”, Podkategoria: Firma średnia.

Gmina Miedziana Góra – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.

Gmina Opatów – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina miejsko-wiejska.

Gmina Staszów – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Aktywizacja społeczno zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Staszów”, Podkategoria: Gmina miejsko-wiejska.

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Inna organizacja.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – organizacja: „Pomocna dłoń – aktywna integracja szansą na lepsze jutro”, Podkategoria: Inna organizacja.

strona główna   |   patronaty instytucji   |   kryteria oceny - przedsiebiorcy   |   kryteria oceny - gminy   |   kryteria oceny - organizacje oraz inne podmioty
wyniki edycji ogólnopolskiej 2011   |   wyniki edycji ogólnopolskiej   |   wyniki edycji regionalnych   |   kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju