Newsletter
Dopisz / usuń e-mail
 Wyślij 
Organizator konkursu

 

Wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010” województwo pomorskie

Przyznane tytuły:

SILED sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mikro.

Hydromega sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mała.

Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma średnia.

PTC Security Systems Jacek Lipski – Kategoria: Innowacyjny produkt: „BIOMETRYCZNY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU NA ODCISK PALCA BIOFINGER – KD”, Podkategoria: Firma mikro.

FreecoNet Tlenofon S.A. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „HOSTOWANE USŁUGI DODANE”, Podkategoria: Firma mała.

RoboNET sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Zajęcia RoboCAMP”, Podkategoria: Firma mikro.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane SUCHOCKI Roman Suchocki - Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – przedsiębiorca: „Zakup dwóch nowych wiertnic wraz z wyposażeniem do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych metodą bezwykopową”, Podkategoria: Firma mała.

PPHU “Drobgen” Eugeniusz Bojanowski – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mikro.

Iso - Net sp. z o.o. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma mała. NDI S.A. – Kategoria: Dynamicznie rozwijająca się firma, Podkategoria: Firma średnia.

Gmina Chojnice – Kategoria: Innowacyjna gmina, Podkategoria: Gmina wiejska.

Gmina Gniewino – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – gmina: „Budowa kompleksu turystyczno – rekreacyjnego Kaszubskie Oko z wieżą widokową im. J. Pawła II”, Podkategoria: Gmina wiejska.

Fundacja Fabryka Talentów – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Fundacja.

Gdańska Organizacja Turystyczna – Kategoria: Innowacyjna organizacja, Podkategoria: Stowarzyszenie.

Gdyńskie Centrum Innowacji (GCI) – Kategoria: Innowacyjny projekt unijny – organizacja: „Stworzenie transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji aktywnej edukacji w Gdyni i w Kłajpedzie”, Podkategoria: Inna organizacja.

Wyróżnienie w edycji regionalnej otrzymały fi rmy: RoboNET sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma mikro.

POLDANOR S.A. – Kategoria: Innowacyjna firma, Podkategoria: Firma duża.

Nominacje do edycji ogólnopolskiej konkursu otrzymały następujące fi rmy:

Ciecholewski - Wentylacje sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjny produkt: „Autonomiczny Moduł Filtrujący”, Podkategoria: Firma duża.

Vector Sp. z o.o. – Kategoria: Innowacyjna usługa: „Usługa integracji systemu Telewizji Cyfrowej EasyCAST”, Podkategoria: Firma duża.

strona główna   |   patronaty instytucji   |   kryteria oceny - przedsiebiorcy   |   kryteria oceny - gminy   |   kryteria oceny - organizacje oraz inne podmioty
wyniki edycji ogólnopolskiej 2011   |   wyniki edycji ogólnopolskiej   |   wyniki edycji regionalnych   |   kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju