Newsletter
Dopisz / usuń e-mail
 Wyślij 
Organizator konkursu

Województwo Lubuskie

Kategoria: Innowacyjna firma

               - Podkategoria firma mała:  WEXPOOL Sp. z o.o.

Kategoria: Innowacyjna produkt

               - Podkategoria firma mała:  ZIEL-BRUK Edward Makarewicz

Kategoria: Innowacyjny bank spółdzielczy

               - Podkategoria bank duży:  Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz

               - Podkategoria bank średni:  Bank Spółdzielczy w Santoku

Kategoria: Innowacyjna organizacja

               - Podkategoria inne organizacje/podmioty:  Zespół Rehabilitacji Dzieci i

                 Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

                 Zdrowotnej

Kategoria: Innowacyjny projekt

               - Podkategoria środowisko kultury: Eugenia Zarzyńska

Kategoria: Innowacyjna gmina

               - Podkategoria gmina wiejska: Gmina Bojadła

               - Podkategoria gmina miejska:  Urząd Miasta Gorzów Wlkp.

               - Podkategoria gmina miejsko-wiejska:  Urząd Gminy w Czerwińsku

Wyróżnienia

Kategoria: Innowacyjna produkt

               - Podkategoria firma średnia:  ASTEC Sp. z o.o

Kategoria: Innowacyjny projekt

               - Podkategoria środowisko nauki:  Wiesław Urban

strona główna   |   patronaty instytucji   |   kryteria oceny - przedsiebiorcy   |   kryteria oceny - gminy   |   kryteria oceny - organizacje oraz inne podmioty
wyniki edycji ogólnopolskiej 2011   |   wyniki edycji ogólnopolskiej   |   wyniki edycji regionalnych   |   kontakt

All rights reserved. Copyright © 2007-2017, Fundacja Innowacji i Rozwoju